Proizvodnja

VISA-PROM d.o.o. nastavlja tradiciju prerade drveta u Kanjiži dugu preko sto godina. Povoljna mikrolokacija (blizina reke Tise i autoputa E 75) obezbeđuje kontinuirano snabdevanje sirovine kao i precizne, unapred dogovorene rokove isporuke gotove robe. Strateško opredeljenje VISA-PROM d.o.o. je razvijanje proizvodnje u tri pravca:

– izrada drvnih paleta svih vrsta i dimenzija

– izrada konstruktivnog i pokrivnogljušćenog furnira u dimenzijama po zahtevu kupca

– izrada šper i LVL ploče standardnih i dimenzija po zahtevu kupca

Osnovna sirovina u izradi svih, gore navedenih, proizvoda su meki lišćari (pretežno topola clon – i 214, robusta itd.).