PROIZVODNJA

Drvene palete pronašle su svoju primenu u svim granama industrije. Bavimo se proizvodnjom drvenih paleta raznih dimenzija i vrsta. Stalni kupci i korisnici su garancija kvaliteta naših prozivoda.

TOPOLOV FURNIR

VISA-PROM uspešno nastavlja višedecenijsku tradiciju proizvodnje ljuštenog suvog furnira (konstruktivni furnir) od topole. Konstruktivni furnir ima široku lepezu primene u građevinarstvu, drnvoj industriji, brodogradnji, mašinskoj industriji itd. Vrste drveta koje se koriste u izradi furnira su uglavnom klonovi topole kao što je clon I-214. Furnir se izrađuje u dimenzijama i kvalitetu po zahtevu kupca.

ŠPER PLOČA

Posebnu celinu predstavlja pogon izrade šper ploče. Šper ploča se izrađuje od kvalitetnih vrsta drveta uz primenu lepila najviših evropskih standarda kategorije A1 i E1. Šperploča je osnovni naziv za različite vrste ploča koje se sastoje od međusobno lepljenih drvenih slojeva debljine do 7 mm. Za sve višenamenske vrste ploča tipična je simetrična struktura: pojedini slojevi pomereni su najčešće za 90 stepeni i zato „zatvaraju“. Najčešće imaju tri sloja furnira, uglavnom su slojevi furnira neparni. Izuzetak: kod parnog broja slojeva dva su središnja sloja smeštena paralelno.

PALETE

Palete predstavljaju najčešće korišćenu transportnu ambalažu na svetu. Od trenutka pojave paleta do danas nailazimo na razne vrste paleta. Razlike se mogu posmatrati na osnovu: oblika palete, dimenzije, namene, vrste materijala od kojeg su napravljene, konstrukcijskih osobina i dr. Naš tim svojim znanjem i iskustvom u mogućnosti je odgovoriti na sve Vaše potrebe za različitim tipovima standardnih i nestandardnih paleta, namenjenim za najrazličitije potrebe pakovanja i transporta robe.

VISA-PROM d.o.o. nastavlja tradiciju prerade drveta u Kanjiži dugu preko sto godina. Povoljna mikrolokacija (blizina reke Tise i autoputa E 75) obezbeđuje kontinuirano snabdevanje sirovine kao i precizne, unapred dogovorene rokove isporuke gotove robe. Strateško opredeljenje VISA-PROM d.o.o. je razvijanje proizvodnje u tri pravca: – izrada drvnih paleta svih vrsta i dimenzija – izrada konstruktivnog i pokrivnogljušćenog furnira u dimenzijama po zahtevu kupca – izrada šper i LVL ploče standardnih i dimenzija po zahtevu kupca Osnovna sirovina u izradi svih, gore navedenih, proizvoda su meki lišćari (pretežno topola clon – i 214, robusta itd.).
WhatsApp Image 2020-12-24 at 23.08.02-min

Pronađite najbliže prodajno mesto

POŠALJITE UPIT